Aktuality

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva Společnosti Ferdinanda Peroutky, spolek, 

(IČO 27013499) za rok 2017

Činnost spolku v roce 2017:

CENA F. PEROUTKY
Na konci roku 2016 jsme zvolili nositele Ceny FP za rok 2016 – stali se jimi Vladimír Kučera za televizní pořad Historie.cs a Petr Honzejk z Hospodářských novin. Cena jim byla předána v Centru současného umění DOX 6. února 2017. 

VEČER V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA
Na udílení Ceny už tradičně navázal večer s laureáty v Knihovně Václava Havla. Setkání s autorem televizního pořadu Historie.cs Vladimírem Kučerou a komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem moderoval Petr Fischer a na streamu vysílala Česká televize. Spolu s bývalým českým premiérem a dlouholetým předsedou Senátu Parlamentu ČR Petrem Pithartem a bývalým velvyslancem ve Francii Pavlem Fischerem debatovali o současnosti a možné budoucnosti tištěných médií.

SETKÁNÍ U HROBU F. PEROUTKY
Se Společností bratří Čapků jsme opět uspořádali každoroční vzpomínkové setkání u příležitosti výročí Peroutkova úmrtí (20. 4. 1978) na Vyšehradském hřbitově. Nad Peroutkovým hrobem promluvil letošní nositel Ceny Vladimír Kučera. 

SPOLUPRÁCE S NFNŽ
V roce 2017 pokračovala spolupráce SFP s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který Cenu podpořil také v tomto roce. Zástupci SFP se zúčastnili nadační večeře NFNŽ    na Žofíně a navázali jsme spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, s níž a NFNŽ plánujeme na rok 2018 společnou konferenci o významu a roli veřejnoprávních médií. 

SPISY F. PEROUTKY
Pokračovaly přípravné práce na přípravě Spisů Ferdinanda Peroutky, které SFP připravuje spolku s vydavatelstvím Academia, Ústavem soudobých dějin, Fakultou sociálních věd UK v Praze, Masarykových ústavem, Památníkem národního písemnictví a Národním museem. Nový termín vydání prvního dílu – leden/únor 2019. V toto roce nadále probíhala příprava prvních dvou svazků, ediční příprava celé edice a také finanční zajištění projektu.

ČLENOVÉ SPOLKU
V roce 2017 se neměnilo složení členů Spolku, 13. srpna 2017 ovšem ve věku 94 let zemřela Slávka Peroutková, která byla členkou Spolku od jeho založení. A v posledních letech čestnou předsedkyní. Spolek tak nyní působí ve složení:

Martin Groman, předseda
Terezie Kaslová, místopředsedkyně
Jaroslava Vorlová, jednatelka
Vladimír Bako, kontrolor
Jan Bednář
Veronika Bednářová
Jan Dražan
Pavel Fischer
Jiří Kánský
Libuše Koubská
Petr Pithart
Jindřich Šídlo

CENA FP ZA ROK 2017
Na konci roku 2017 jsme zvolili nositele Ceny FP za rok 2017 – stali se jimi Jana Klímová   z Českého rozhlasu a Jakub Szántó z České televize. Cena jim byla předána v Centru současného umění DOX 7. února 2018.

CENA FP ZA ROK 2017

Hospodaření spolku v roce 2017

  • příjmy v roce 2017.                                              250.000,00 Kč
  • výdane na Ceny F. Peroutky v roce 2017         150.000,00 Kč

Výroční zpráva SFP za rok 2017 byla schválena členy spolku 27. 6. 2018. Součástí zprávy je také finanční rozvaha.

Příloha: Peroutka rozvaha za 2017