Nositelé Ceny Ferdinanda Peroutky

Ferdinand Peroutka patřil k velkým osobnostem naší moderní historie, které vytvářely jedinečný profil první republiky, respektovaný celým demokratickým světem. Novináři vyznamenaní cenou, která nese jeho jméno, by tedy měli vykazovat ony vlastnosti, které Ferdinanda Peroutku zdobily především, totiž naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědni za společenské důsledky svého publicistického působení. Jejich profesní práce musí mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

Našimi partnery jsou společenská revue Přítomnost, Knihovna Václava Havla, Centrum současného umění DOXSpolečnost bratří Čapků a další soukromí mecenáši.

Aktuality

Laudatia 2021

Tereza Engelová Tereza Engelová nepatří mezi novináře, které bychom dnes a denně vídali na obrazovce…

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva Společnosti Ferdinanda Peroutky, spolek, (IČO 27013499) za rok 2020 Činnost spolku v roce 2020:…