Společnost Ferdinanda Peroutky

Členové Společnosti Ferdinanda Peroutky, z.s.

 • Martin Groman
  předseda
 • Terezie Kaslová
  místopředsedkyně
 • Jaroslava Vorlová
  jednatelka
 • Tomáš Němeček
  kontrolor
 • Vladimír Bako
 • Jan Bednář
 • Veronika Bednářová
 • Jan Dražan
 • Jiří Kánský
 • Libuše Koubská
 • Jiří Padevět
 • Petr Pithart
 • Jindřich Šídlo

Z naší historie

Novinářská Cena Ferdinanda Peroutky vznikla ke stému výročí narození tohoto významného českého novináře a publicisty. U jejího zrodu stáli Jiří Ruml a Slávka Peroutková, prof. Miloslav Petrusek, prof. Antonín Přidal, Terezie Kaslová-Jungrová, Zdeněk Mahler, režisér Josef Protiva, Pavel Pecháček, spisovatel Karel Pecka, Madla Vaculíková, Jan Petránek, Ondřej Pittauer. Tato novinářská cena byla založena Nadací Lidových novin.

Smyslem bylo zvýšení prestiže novinářské a publicistické práce a profese. Cenu spravovala jedenáctičlenná komise, složená ze zástupců předních českých médií a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dodnes se uděluje každý rok k 6. únoru – dni narození Ferdinanda Peroutky.

Kromě udělování ceny jsme připravili a podpořili vydání základního Peroutkova díla Budování státu v jeho zkrácené verzi. Dále jsme sponzorovali třídílné vydání Peroutkových promluv z Rádia Svobodná Evropa pod názvem Mluví k vám Ferdinand Peroutka. V současné době z naší iniciativy vznikají Spisy Ferdinanda Peroutky, které připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Academia.

Podíleli jsme se také na úpravě památníku Karla Čapka na Strži u Dobříše, kde byla jedna místnost upravena do podoby v době, kdy tam přebýval i Ferdinand Peroutka. Různé osobní relikvie věnovala tomuto muzeu jeho třetí žena Slávka.

Spolupracujeme také s dalšími neziskovými organizacemi – například se Společností bratří Čapků, Národním museem, Centrem současného umění DOX nebo Knihovnou Václava Havla.

Sponzoři

Protože jsme nevýdělečný spolek, je naše existence do určité míry závislá na sponzorech a jednorázových darech. Největší dar jsme získali na počátku činnosti od Společnosti Lidových novin (jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Mezi prvními sponzory pak byli Tomáš Kolowrat, Česká národní banka, někteří zahraniční dárci, správce Havelského tržiště František Soukup, a.s. Ringier a další. Mezi nedávné sponzory Ceny Ferdinanda Peroutky patřili nebo patří Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Boomerang Publishing, paní Marta Slánská a další drobní soukromí dárci.

Pokud byste nám chtěli poslat příspěvek na činnost, budeme moc rádi. Stačí využít darovací smlouvu.