Aktuality

Ředitelem Památníku Karla Čapka se stane Zdeněk Vacek

Novým ředitelem Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše bude Zdeněk Vacek. Doporučila ho výběrová komise, v níž byli i zástupci odborných spolků a institucí, a nyní o jeho jmenování rozhodla i Rada Středočeského kraje.

Přihlášky do výběrového řízení podalo pět uchazečů. Jejich návrhy hodnotila vedle výběrové komise také odborná hodnotící skupina. „O zapojení do procesu výběru nového ředitele projevila zájem široká kulturní obec, proto jsme se rozhodli vyjít vstříc a zapojit vybrané kulturní osobnosti, společnosti a spolky do spolurozhodování o budoucím vedení Památníku,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Karel Horčička (ČSSD). Hejtmankou Středočeského kraje byla proto jmenována hodnotící skupina ve složení: Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN-KLUBU, Markéta Musilová, členka Společnosti bratří Čapků, Martin Groman, předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky, Marta Dandová, autorka expozice Památníku Karla Čapka a Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí, které tvoří Památník. Výběrovou komisi pak tvořili Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, Zuzana Vojtová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu, Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí, Irena Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky a Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace.

Výběrová komise a hodnotící skupina prostudovala předložené návrhy uchazečů a následně si je vyslechla při pohovoru. Na základě bodového hodnocení pak byl doporučen do funkce ředitele Památníku Karla Čapka Zdeněk Vacek. „Osobní projev pana Zdeňka Vacka byl podle hodnotitelů reprezentativní. Výběrová komise ocenila, že uvažoval moderně a inovativně. Jako příležitost vidíme jeho zahraniční kontakty, zkušenosti s výstavními projekty a jeho celoživotní zájem o osobnost Karla Čapka, která se již projevila v samostatné publikační a projektové činnosti,“ konstatoval radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička.

Zdeněk Vacek nastoupí do funkce ředitele Památníku od 1. ledna příštího roku. Věnuje se propagaci života a díla Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky dlouhodobě od dob svého vysokoškolského studia. Takřka deset let je členem Společnosti bratří Čapků a spolupracuje s Památníkem Karla Čapka. Na základě archivních podkladů mj. rekonstruoval dvě cesty K. Čapka a O. Scheinpflugové do Alp (1935, 1937), které s manželkou zopakovali vlastním historickým vozem Škoda Rapid téhož typu, jaký vlastnil Karel Čapek. Méně známé aspekty vývoje Čapkova vztahu k technice publikoval v knize Za volantem s Karlem Čapkem (Grada, 2010). Je autorem série článků, vystupoval v digitálních médiích, přednášel. Další cestu uspořádal u příležitosti 90 let od vydání Čapkových Anglických listů (historickou Škodou Popular, 2014).

Vítězná ROZVOJOVÁ_KONCEPCE_Zdeněk_Vacek