Aktuality

Vzniklo neformální sdružení 3P, chce pomoci se získáváním literárních grantů

Státní a obecní příspěvky a granty na rozvoj literatury a literární kultury v ČR se neustále snižují nebo nedosahují dostatečné úrovně. Aktuálním příkladem je plánovaný rozpočet hlavního města Prahy, z něhož dlouhodobě podporované literární akce a organizace pro tento rok nezískaly dotaci a celkové prostředky investované Prahou do literatury se nevysvětlitelně snížily. Literatura tak tvoří jen 2 % grantových prostředků investovaných hlavním městem právě do literárních akcí, projektů a programů. Sama Praha se přitom deklaruje jako „město literatury“. 

Reagujeme tedy na tento trend a oznamujeme vznik neformálního sdružení „3P“, jehož členy jsou: Společnost Ferdinanda Peroutky, České centrum Mezinárodního PEN klubu, a Nadační fond Martin Jan Stránský / časopis Přítomnost. 

3P vzniká jako sdružení nezávislých, reprezentativních a prestižních subjektů žurnalistické a literární tradice ČR, které se nabízí jako neformální platforma pro získávání podpory v této oblasti. 

 

Kontakty jsou:

Za České centrum Mezinárodního PEN klubu:
Jiří Dědeček, předseda:
Tel. +420 603 440 959

Dana Mojžíšová, tajemnice:
Tel. +420 605 253 234,  +420 222 231 352

Za Nadační fond Martin Jan Stránský / časopis Přítomnost:
Asistentka redakce (PR):
Veronika Hanušová
E-mail: hanusova@vydavatelstvimjs.cz

Asistentka redakce (administrativa):
Anežka Bartošíková
E-mail: bartosikova@vydavatelstvimjs.cz

Za Společnost Ferdinanda Peroutky:
Martin Groman, předseda
E-mail: martin@groman.cz, tel.: +420 777 352 801