Aktuality

Odešla Slávka Peroutková

Ve věku 94 let zemřela 13. srpna 2017 Slávka Peroutková, třetí žena spisovatele a novináře Ferdinanda Peroutky. Slávka Peroutková se narodila 9. listopadu 1922 v Trutnově jako Jaroslava Fenclová. Pocházela z pražské podnikatelské rodiny Fenclových, její strýc Antonín například provozoval slavnou Smíchovskou arénu. Po druhé světové válce se seznámila s novinářem Ferdinandem Peroutkou a v roce 1948 za ním s velkými peripetiemi emigrovala do Londýna a následně do USA. V roce 1955, po smrti druhé Peroutkovy ženy, se stala jeho ženou třetí. Pracovala jako písařka, hlasatelka a občas jako rozhlasová herečka v Rádiu Svobodná Evropa.

V exilu připravila o Peroutkovi knihu Muž přítomnosti, která vyšla nejprve u Škvoreckých ve vydavatelství Sixty Eight Publishers a v roce 1995 v Nakladatelství Lidové noviny pod názvem Deníky, dopisy, vzpomínky. Úvod knihy napsal Jiří Kovtun a doslov Pavel Tigrid. V roce 2005 vydala v nakladatelství Dokořán a Máj svoje pamětí pod názvem Třetí ženou svého muže – Třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou. Po listopadu 1989 se vrátila do Československa a zasloužila se také o návrat díla svého muže do českého povědomí. Významně se podílela také na vzniku jeho expozice v Památníku Karla Čapka ve Strži. V polovině 90. let stála u vzniku Ceny Ferdinanda Peroutky, která oceňuje práci českých novinářů.