Aktuality

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Společnosti Ferdinanda Peroutky, spolek,

(IČO 27013499)

za rok 2016

Činnost spolku v roce 2016:

CENA F. PEROUTKY
Spolek předal v Centru současného umění DOX 4. 2. 2016, jako obvykle k datu narození F. Peroutky (6. 2. 1895) Cenu FP pro rok 2015 Marku Wollnerovi za Reportéry ČT a Luboši Dobrovskému za celoživotní dílo. Ocenění získali diplom, skleněnou plaketu a plnicí pero od sponzora.

VEČER V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA
Spolek pokračoval ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, kde 25. února uskutečnil druhou diskusní večer s novináři oceněnými Cenou F. Peroutky. Zatímco vloni jsme se v den výročí Vítězného února zabývali spíše tím, jak se dnes žurnalistika dělá, letos jsme se zaměřili více na to, co všechno svobodnou novinařinu v současnosti ohrožuje a čeho se současní novináři nejvíce obávají. Ohrožují svobodu slova a médií hrozby spíše zevnitř nebo zvenčí české společnosti? Je největším problém českých médií oligarchizace? A jakou roli dnes mohou mít a reálně mají média veřejné služby? A bylo to někdy vlastně jinak? Diskusi vedli letošní nositelé Ceny Ferdinanda Peroutky Marek Wollner a Luboš Dobrovský a také Petra Procházková, která získala tuto cenu v roce 1997, a Jindřich Šídlo, nositel Peroutkovy ceny z roku 2006 a dnes také jeden ze členů Sdružení Ferdinanda Peroutky.

BERLÍNSKÝ VEČER S F. PEROUTKOU
V roce 2015 vydalo nakladatelství Elfenbein Verlag román Ferdinanda Peroutky Oblak a valčík. Nakladatel Ingo Drzecnik a překladatelka Mira Sonnenscheinová představili román v Českém centru Berlín 7. dubna 2016. Přítomen byl i Martin Groman, předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky v Praze, který hovořil o Ferdinandu Peroutkovi a především o jeho literárním díle. Diskuzi moderoval ředitel Českého centra  Tomáš Sacher.

SETKÁNÍ U HROBU F. PEROUTKY
Se Společností bratří Čapků jsme opět uspořádali vzpomínkové setkání u příležitosti výročí Peroutkova úmrtí (20. 4. 1978) na Vyšehradském hřbitově. Projev přednesl redaktor časopisu Respekt a loňský nositel Ceny Ferdinanda Peroutky Petr Třešňák.

SPOLUPRÁCE S NFNŽ
Společnost v tomto roce navázala spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který činnost Společnosti a také nositele Ceny F. Peroutky podpořil finančním darem.

SPISY F. PEROUTKY
Také v tomto roce pokračovala spolupráce spolku s vydavatelstvím Academia, Ústave soudobých dějin, Fakultou sociálních věd UK v Praze, Masarykových ústavem, Památníkem národního písemnictví a Národním museem na přípravě vydání sebraných spisů F. Peroutky, které mají začít vycházet v roce 2018. V toto roce probíhala příprava prvních dvou svazků, ediční příprava celé edic e a také finanční zajištění celého projektu.

ČLENOVÉ SPOLKU
Novými členy Společnosti se v roce 2016 stali Pavel Fischer a Veronika Bednářová.

Členy Společnosti Ferdinanda Peroutky v roce 2016 tak byli:

 • Slávka Peroutková
  čestná předsedkyně
 • Martin Groman
  předseda
 • Terezie Kaslová
  místopředsedkyně
 • Jaroslava Vorlová
  jednatelka
 • Vladimír Bako
  kontrolor
 • Jan Bednář
 • Veronika Bednářová
 • Jan Dražan
 • Pavel Fischer
 • Jiří Kánský
 • Libuše Koubská
 • Petr Pithart
 • Jindřich Šídlo

CENA FP ZA ROK 2016
Na konci roku 2016 jsme zvolili nositele Ceny FP za rok 2016 – stali se jimi Vladimír Kučera za televizní pořad Historie.cs a Petr Honzejk z Hospodářských novin. Cena jim byla předána v Centru současného umění DOX v únoru 2017.

Výroční zpráva SFP za rok 2016 byla schválena členy spolku 29. 6. 2017.

Příloha: rozvaha FP 2016