Aktuality

Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2017

Společnost Ferdinanda Peroutky udělila ve středu 7. února prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2017. V Centru současného umění DOX je převzali analytička Českého rozhlasu Jana Klímová a zahraniční zpravodaj České televize Jakub Szántó. 

Jana Klímová působí jako investigativní novinářka Českého rozhlasu. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou, a snad proto se rozhodla začít svou profesní dráhu novinářky v Zemědělských, následně Zemských novinách. Už zde si vybrala jako směr svého zájmu ekonomiku. Dalších šest let pracovala v Hospodářských novinách, od roku 1999 v Mladé frontě DNES, a stále to byla především ekonomická témata a kauzy, co ji zajímalo a zajímá. Od roku 2014 pak pracovala pro Respekt. V Českém rozhlase je spolu s Jankem Kroupou a dalšími novináři členkou investigativního týmu Radiožurnálu.

”Jana Klímová dokáže díky absolutní odbornosti, přesnosti a formulační zdatnosti vysvětlit ty nejsložitější ekonomické problémy nebo kauzy běžnému čtenáři nebo posluchači. Především v rozhlase, kde každé číslo nebo ekonomický ukazatel navíc posluchače zatěžuje, jde o jev naprosto mimořádný, který nemá v Českém rozhlase konkurenci. Druhá její role je investigativní – v posledních letech Jana otevřela mnoho závažných kauz z oblasti českého byznysu a politiky,”  vyzdvihuje u Klímové autor laudatia při předávání Ceny Martin Groman.

Po skončení Mezinárodních teritoriálních studií absolvoval Jakub Szántó také moderní dějiny na budapešťské Středoevropské univerzitě, v roce 2005 získal titul PhDr. v oboru Moderní dějiny na FSV UK. Již během studií se stal členem zahraniční redakce Televize Nova, kde se během let 1999-2006 vypracoval na místo vedoucího zahraniční redakce a editora Televizních novin. V České televizi pak pracuje od roku 2006, od července 2013 žije se svou ženou Lenkou a dvěma syny v Tel Avivu jako stálý zahraniční zpravodaj ČT pro Blízký východ.

„Nelze hodnotit jen Jakubovy jednotlivé reportérské vstupy; důležitost jeho práce, týkající se izraelsko-palestinského i dříve gruzínsko-ruského konfliktu či válek v Iráku a Sýrii, tkví v jeho soustavnosti, připravenosti a profesionalitě. Zabývá se historickým kontextem, vysvětluje, analyzuje, a zároveň nepoučuje, komu máme fandit: cítí jen plnou zodpovědnost za to, jak a proč zprávu prezentuje. A právě za profesní přínos, který nám otevírá obzory a má tudíž nezastupitelný význam pro fungování demokratické společnosti, patří Jakubovi Szántó letošní novinářská Cena Ferdinanda Peroutky,“ říká ve svém laudatiu Veronika Bednářová.

Na předávání cen naváže i beseda nejen s letošní laureátkou Janou Klímovou na téma Investigativní žurnalistika v Knihovně Václava Havla 6. března v 19:00. V letošním roce Společnost Ferdinanda Peroutky uspořádá i veřejnou debatu na téma Význam veřejnoprávních médií v dnešní společnosti za účasti zahraničních hostů.

Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky, a to vždy u příležitosti výročí jeho narození. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědní za společenské důsledky svého publicistického působení. Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

Generálním partnerem Společnosti Ferdinanda Peroutky je již druhým rokem Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který chce zaručit pluralitu a svobodu českých médií jako jednu ze základních pojistek liberální konstituční demokracie a prozápadního směřování České republiky.

Partnerem Společnosti Ferdinanda Peroutky je Centrum současného umění DOX, ve kterém se koná předávání Ceny FP.