Aktuality

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva Společnosti Ferdinanda Peroutky, spolek, (IČO 27013499) za rok 2019

Činnost spolku v roce 2019:

CENA F. PEROUTKY Společnost Ferdinanda Peroutky udělila ve středu 6. února 2019 prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2018. V Centru současného umění DOX je převzali redaktor Reportéra Jaroslav Kmenta a redaktor Respektu Ondřej Kundra.

VEČER V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA V Knihovně Václava Havla se 26. března 2019 konala již tradiční debata s nositeli Ceny Ferdinanda Peroutky. Řeč byla o investigativní žurnalistice v Česku, a to jak v současnosti, tak v minulých letech. V diskusi vystoupili letošní nositelé Peroutkovy ceny Jaroslav Kmenta z magazínu Reportér, Ondřej Kundra z Respektu. Přidali se také Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt a Ondřej Neumann z portálu Hlídací pes. Večer moderoval předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman.

SETKÁNÍ U HROBU F. PEROUTKY Jako každý rok, také v roce 2019 se na Vyšehradském hřbitově uskutečnilo setkání u hrobu Ferdinanda Peroutky u příležitosti jeho úmrtí. Ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17:00 pořádala Společnost bratří Čapků vzpomínku na Josefa Čapka u jeho hrobu a následovala vzpomínka na F. Peroutku, který zemřel v New Yorku 20. dubna 1978. Tentokrát na místě promluvil Jaroslav Kmenta.

SPOLUPRÁCE S NFNŽ A DALŠÍMI SPONZORY Také roce 2019 pokračovala spolupráce s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který Cenu podpořil také v tomto roce. Zástupci SFP se zúčastnili nadační večeře NFNŽ na Žofíně a pokračovali jsme také ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s Martinem Janem Stránským a jeho týdeník Přítomnost. Na Cenu Ferdinanda Peroutky poskytla dar také paní Marta Slánská.

SPISY F. PEROUTKY Také v roce 2019 pokračovaly práce na přípravě Spisů Ferdinanda Peroutky, které SFP připravuje spolku s vydavatelstvím Academia, Ústavem soudobých dějin, Fakultou sociálních věd UK v Praze, Masarykových ústavem, Památníkem národního písemnictví a Národním muzeem. Připravovaným Spisům Ferdinanda Peroutky se věnoval také první ze série diskusních pořadů Institutu pro studium literatury nazvaný Spektrum, který proběhl v úterý 2. dubna 2019 ve vršovickém Kině Pilotů.

NOVINÁŘSKÉ FÓRUM 2019 V Kasárnách Karlín se 2. května 2019 konal již druhý ročník konference Novinářské fórum. Akci, jejímž hlavním cílem je sdílení informací, zkušeností a přístupů, pořádaly Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Nadace OSF a Společnost Ferdinanda Peroutky. Letošní Novinářské fórum zahájila oceňovaná finská investigativní reportérka Jessikka Aro, která se od roku 2014 zabývá fenoménem pro-kremelských trollů na sociálních sítích a tomu, jak ovlivňují debatu v zahraničí.

SOUDNÍ SPOR T. KASLOVÉ Také v roce 2019 trval soudní spor místopředsedkyně SFP Terezie Kaslové se státem o omluvu za nepravdivé výroky prezidenta republiky na adresu jejího dědečka, F. Peroutky. V této souvislosti vyšel v říjnu 2019 v Lidových novinách text Nechte toho, v němž M. Groman shrnoval celý vývoj případu a především jeho historické souvislosti. Říjnové soudní přelíčení u obvodního soudu pro Prahu 1 skončilo odvoláním obou stran.

KAUZA STRŽ Po několika varovných textech v médiích jsme v roce 2019 vstoupili aktivně také do případu nové ředitelky Památníku Karla Čapka na Strži, která byla zvolena neprůhledně a z jejích veřejných vyjádření bylo zjevné, že na toto místo není dostatečně kvalifikována. Proto jsme 13. května 2019 poslali otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje ve věci budoucnosti a rozvoje Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříši. Následně stejné obavy vyjádřila také Herecká asociace, PEN klub, Společnost bratří Čapků nebo Společnost Národního muzea či AGM a další spolky. Ředitelka Alice Seidlová následně rezignovala, kraj na podzim vypsal nové výběrové řízení a novým ředitelem se od 1. 1. 2020 stal Zdeněk Vacek, s nímž SFP navázala spolupráci a pro následující léta plánuje také na Strži více zpřítomnit odkaz F. Peroutky a propojit se více ve vzájemných aktivitách.

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ Také letos jsme kromě diskuse v KVH uspořádali setkání s občany, kde jsme připomněli odkaz, život a dílo F. Peroutky, například 22. října 2019 v Hořicích.

ČLENOVÉ SPOLKU V roce 2019 Společnost Ferdinanda Peroutky revidovala své stanovy a rozšířila počet svých členů na třináct. Své řady tak doplnila o Tomáše Němečka a Jiřího Padevěta. Aktuální složení členů Společnosti Ferdinanda Peroutky:

Martin Groman, předseda
Terezie Kaslová, místopředsedkyně
Jaroslava Vorlová, jednatelka
Tomáš Němeček, kontrolor

Vladimír Bako
Jan Bednář
Veronika Bednářová
Jan Dražan
Jiří Kánský
Libuše Koubská
Jiří Padevět
Petr Pithart
Jindřich Šídlo

CENA FP ZA ROK 2019 Na konci roku 2019 jsme zvolili nositele Ceny FP za rok 2019 – stal se jím redaktor portálu echo24.cz Ondřej Štindl.

Výroční zpráva SFP za rok 2019 byla schválena členy spolku 26. 5. 2020. Součástí zprávy je také rozvaha CFP za 2019 a kontrolní zpráva za rok 2019