Aktuality

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020 získali Petr Koubský a Daniel Stach

Společnost Ferdinanda Peroutky udělila v pátek 5. února prestižní novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020 redaktorům Petru Koubskému (DeníkN) a Danielu Stachovi (Česká televize). S ohledem na stávající epidemiologickou situaci a vládní opatření, proběhne faktické předání ceny v Centru současného umění DOX až v dubnu. 

Loňský rok byl vskutku zvláštní a stejně nebývalé je i šestadvacáté udělení Peroutkovy novinářské ceny dvěma mužům, kteří mají podobné zaměření. Oba laureáti za sebou mají dlouhodobou činnost v oblasti popularizace vědy. V posledních měsících odvádějí mimořádnou práci při seriózním informovaní o koronavirové pandemii i v „boji“ proti fake news. Svět vědy, výzkumů a medicíny se tak stal pro mnohé srozumitelnější. 

Petr Koubský vystudoval průmyslovou automatizaci na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získal titul kandidáta věd v oboru kybernetika a počítačová věda. Napsal a přeložil několik knih o IT, učí na VŠE a FF UK. Pracoval postupně jako programátor, pak v Softwarových novinách, byl šéfredaktorem časopisu Inside, ředitelem iCollege a vydavatelem webového magazínu 067. V Deníku N je redaktorem pro vědu a technologie. 

„Je hodně dobře, že Petra Koubského v této těžké době máme, my, naše zneklidněná veřejnost. On totiž není epizodou, vázanou na tuto krizovou situaci. On je a nadlouho zůstane měřítkem čisté a jasné řeči, ze které se v situaci všeobecné nejistoty, neklidu a paniky, může stát politikum prvního řádu,“ píše v laudatiu Petr Pithart.

Daniel Stach vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a mediální komunikaci na Fakultě sociálních věd University Karlovy. Během studií působil jako redaktor a moderátor pořadu Sports Take v Radiu Wave. V srpnu 2010 se stal redaktorem pořadu Hyde Park České televize a o dva roky později začal moderovat pořad Hyde Park Civilizace a posléze i pořad Věda 24. Během loňského jara uváděl velmi sledovaný pořad Země v nouzi. Je nejmladším držitelem medaile Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy.

„Daniel Stach své hosty zpovídá s pokorou, úctou, noblesou a elegancí. Má dokonalý přehled, přesvědčivě debatuje, vládne nevídanou schopností zorientovat se v mnoha tématech od přírodních věd, chemie, medicíny, astronomie až třeba po kvantovou fyziku,“ vyzdvihuje autorka laudatia Terezie Kaslová.

Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky, a to vždy u příležitosti výročí jeho narození. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědní za společenské důsledky svého publicistického působení. Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

Partnery Společnosti Ferdinanda Peroutky je Centrum současného umění DOX, Martin Jan Stránský a jím vydávaný časopis Přítomnost a další donátoři. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Terezie Kaslová
Společnost Ferdinanda Peroutky
+420 603 551 372
terezie.kaslova@seznam.cz
info@ferdinandperoutka.cz
www.ferdinandperoutka.cz