Aktuality

Společnost Ferdinanda Peroutky spolu se Vzdělávací nadací Jana Husa vyhlašují Cenu Bronislavy Müllerové

Bronislava Müllerová a Roger Scruton v roce 1991, zdroj: Moravské zemské muzeum

Společnost Ferdinanda Peroutky se připojila ke Vzdělávací nadaci Jana Husa, která už po osmnácté vyhlašuje soutěž pro středoškolské studenty o Cenu Bronislavy Müllerové. Soutěž připomíná zásluhy žen a mužů – málo známých, a dnes už téměř bezejmenných, kteří se podíleli na tvorbě, technické produkci, reprodukci a distribuci nepovolených tiskovin (tzv. samizdatu) v době nesvobody v letech 1948 – 1989. Je určena pro studenty středních škol, kteří prokážou svou literární prací libovolného žánru schopnost samostatného přemýšlení a citlivosti k otázce svobody slova.

Témata vypsaná Společností Ferdinanda Peroutky

1) O čem by se mělo psát v mém kraji
Esej o regionech mimo velká města: vyberte si téma z vašeho kraje, které se netýká žádného velkého města a o kterém se podle vašeho názoru nepíše. Může to být příběh málo známého, ale pozoruhodného člověka nebo pozapomenutého zajímavého místa; možná si ve vašem kraji všimnete i nějakého rozšířeného jevu. Proč by se podle vás o něm mělo psát? A proč se podle vás o něm nepíše? Věnujte se oběma těmto otázkám.)
Práci mohou předložit i dva spoluautoři.

2) Svoboda projevu, nebo nepřátelská propaganda?
Esej na složité téma ve složitém čase: v době války na Ukrajině se oživilo téma, jež státy v Evropě neřešily od dob druhé světové války – může a má stát bránit v šíření propagandy agresora? Pokud ano, jak by to měl dělat a jak má odlišit propagandu od jiných názorů? Pokud ne, má ignorovat manipulativní informace, používané jako zvláštní druh nepřátelské zbraně, nebo jim má přece jen čelit – a jak? Promyslete úskalí každé možnosti, podívejte se, jak podobnému problému čelily státy v minulosti nebo jak jim čelí jinde mimo Evropu, a podpořte svůj názor argumenty.
Práci mohou předložit i dva spoluautoři.

3) Slabý hlas demokracie
Esej
či životopisná sonda napojená na konkrétní dílo a osud novináře usilujícího o svobodu projevu a zastávajícího demokratické principy i v čase totality nebo jejího nástupu. Prozkoumejte životní období a práci demokratických publicistů či publicistek píšících v letech 1945 až 1948 – vyberte si jednu osobnost, jež vás zaujme. Pokud to bude možné, zkuste v eseji o jejich tehdejší práci přidat něco nového, co ještě nikdo před vámi takto nenapsal. Zamyslete se, zda by jejich texty obstály, kdyby vycházely dnes, a proč. Existuje podle vás i dnes publicista či publicistka upozorňující na témata, která většina přehlíží? Pokud ano, čím to podle vás je, že jejich hlas zůstává osamělý?)
Práci mohou předložit i dva spoluautoři.

Termín odevzdání přihlášek je 4. února 2024.

Více informací k Ceně Bronislavy Janečkové a k soutěži najdete ZDE.