Aktuality

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2023 získali Saša Uhlová a Jan Fingerland

Společnost Ferdinanda Peroutky udělila v úterý 6. února prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2023. V Centru současného umění DOX je převzali zahraničněpolitický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland a redaktorka internetového deníku A2larm Saša Uhlová.

Jan Fingerlad studoval politologii, filozofii a religionistiku v Praze, Yorku, Stockholmu a Jeruzalémě. Dříve pracoval jako redaktor zahraničního zpravodajství České televize a jako přispěvatel na volné noze pro české deníky a týdeníky, zejména MF Dnes, Lidové noviny, Respekt a Reflex. Pro Český rozhlas nyní připravuje komentáře převážně o Blízkém východě, ale i Asii, Africe a dalších regionech a tématech. Publikuje články o politice, ale i kultuře, historii a náboženství. Jeho cílem je psát pokud možno zajímavě, dívat se na věci z méně obvyklých úhlů, ale také bez emocí. „V každém případě mu jde ale především o analýzu. Politolog v něm je stále přítomen. A rovněž skromnost. Posluchači, případně čtenáři podle jeho názoru nepotřebují vědět, co on sám z daného problému vyvozuje, nepovažuje se za tak důležitou osobu, aby jednoznačně deklaroval svůj názor. Ony vůbec takové ukvapené, zjednodušující závěry jsou na pováženou. Tenhle způsob nemá rád, uvádí ve svém laudatiu Libuše Koubská.

Saša Uhlová vystudovala romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích se věnovala antropologickému terénnímu výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách. Čtyři roky učila na Romské střední škole sociální v Kolíně. Od listopadu roku 2009 do prosince 2016 byla redaktorkou internetového deníku Deník Referendum. Působila také jako redaktorka měsíčníku Romano Vodi. V soutěži Novinářská cena 2015 získala Čestné uznání. Začátkem roku 2017 se stala redaktorkou internetového deníku A2larm. Do širšího povědomí se dostala ve chvíli, kdy z její série reportáží o nejhůře placených zaměstnancích v Česku vznikl v roce 2017 film režisérky Apoleny Rychlíkové Hranice práce. „Ocenění ji patří za její profesní přínos a vykonanou práci, která nám otevírá obzory a má tak nezastupitelný význam pro fungování demokratické společnosti, píše ve svém laudatiu Veronika Bednářová. 

Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky, a to vždy u příležitosti výročí narození slavného prvorepublikového novináře a v exilu pak prvního šéfa československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědní za společenské důsledky svého publicistického působení. Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

Partnery Společnosti Ferdinanda Peroutky je Centrum současného umění DOX, Vzdělávací nadace Jana Husa, Martin Jan Stránský a jím vydávaný časopis Přítomnost a další donátoři.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Terezie Kaslová
Společnost Ferdinanda Peroutky
+420 603 551 372
terezie.kaslova@seznam.cz
info@ferdinandperoutka.cz
www.ferdinandperoutka.cz