Aktuality

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva Společnosti Ferdinanda Peroutky, spolek, (IČO 27013499) za rok 2018

Činnost spolku v roce 2018:

CENA F. PEROUTKY
Společnost Ferdinanda Peroutky udělila ve středu 7. února 2018 novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2017. V Centru současného umění DOX je převzali analytička Českého rozhlasu Jana Klímová a zahraniční zpravodaj České televize Jakub Szántó.

VEČER V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA
Na udílení Ceny opět navázal večer s laureáty v Knihovně Václava Havla. Pozvání přijala nositelka Ceny a investigativní novinářka Českého rozhlasu Jana Klímová, novináři Marek Wollner a Jiří Kubík. Moderoval Jan Pokorný. Tématem hovoru byla koupě společnosti Mafra Andrejem Babišem, následný odchod novinářů do menších, většinou tištěných periodik, nátlak na veřejnoprávní média kvůli jejich investigativním pořadům, ať už jde o Reportéry ČT, 168 hodin nebo nedávný případ Janka Kroupy v Českém rozhlase a další.

SETKÁNÍ U HROBU F. PEROUTKY
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se sešli členové Společnosti Ferdinanda Peroutky a Společnosti bratří Čapků, aby kromě výročí skonu Josefa Čapka (duben 1945) a Olgy Scheinpflugové (duben 1968) si připomněli 40 let od smrti Ferdinanda Peroutky. U jeho hrobu zazněly dva projevy – svou vzpomínku na obnovu Přítomnosti po Listopadu 1989 přednesla Libuše Koubská, o Peroutkově odkazu pak byla slova Petra Pitharta. 

SPOLUPRÁCE S NFNŽ A DALŠÍMI SPONZORY
Také roce 2018 pokračovala spolupráce s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který Cenu podpořil také v tomto roce. Zástupci SFP se zúčastnili nadační večeře NFNŽ na Žofíně a pokračovali jsme také ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Podařilo se získat také dalšího mecenáše – Martina Jana Stránského a jeho týdeník Přítomnost.  

SPISY F. PEROUTKY
Pokračovaly práce na přípravě Spisů Ferdinanda Peroutky, které SFP připravuje spolku s vydavatelstvím Academia, Ústavem soudobých dějin, Fakultou sociálních věd UK v Praze, Masarykových ústavem, Památníkem národního písemnictví a Národním museem. Pokračovala příprava prvních dvou svazků, ediční příprava celé edice, sestavování bibliografie a také finanční zajištění projektu. Martin Groman se na konci roku 2018 stal členem katedry mediálních studií FSV UK v Praze, kde má mimo jiné přípravu Spisů ve své gesci, stejně jako přípravu jejich finančního zajištění prostřednictvím grantů. 

K VRAŽDĚ JÁNA KUCIAKA

Společnost F. Peroutky se veřejným prohlášením vyjádřila k úkladné vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Vyjadřili jsme soustrast oběma rodinám i Jánovým redakčním kolegům. V prohlášení mimo jiné stálo: “Kategoricky odsuzujeme tento hanebný zločin, který se navíc stal v době, kdy mnozí političtí představitelé naší země dehonestují novináře. Hrubé a osobní urážky, lživá obvinění, selekce, s kým budou politici hovořit a s kým nikoliv, to vše je navíc umocněno bezprecedentními útoky na nezávislá a veřejnoprávní média.”

NOVINÁŘSKÉ FÓRUM 2018

Ve čtvrtek 15. listopadu se v pražských Kasárnách Karlín uskutečnil první ročník konference Novinářské fórum. Akce byla určená redaktorům, editorům, lidem pracujícím v mediální branži, studentům mediálních oborů a širší odborné veřejnosti. Za jeho organizací stojí společně Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Nadace OSF, Společnost Ferdinanda Peroutky a Syndikát novinářů. Celodenní konference bude plná respektovaných jmen jako Jaroslav Kmenta, Robert Malecký a Pavla Holcová, za veřejnoprávní média například Marek Wollner. Ze zahraničních hostů přijali pozvání slovenští novináři Peter Bárdy a Matúš Kostolný, britský novinář z Reuters Institute John Lloyd, autor knihy Žurnalistika ve věku teroru. 

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Petr Pithart a Martin Groman ze Společnosti Ferdinanda Peroutky vystoupili 17. října 2018 v 18.00 v nymburském Kině Sokol. Diskusi v rámci Nymburských osudových osmiček s nimi vedl ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Martin Groman a Terezie Kaslová ze Společnosti Ferdinanda Peroutky pak 18. října 2018 od 18.00 v působivé atmosféře plzeňského Loosova interiéru v Bendově ulici 10 přiblížili osobnost Ferdinanda Peroutky. Připomenuta byla také Peroutkova první žena Marie Janotová právě ve vzpomínkách Peroutkovy vnučky Terezie Kaslové. Dne 6. listopadu 2018 pak Martin Groman vystoupil na večeru věnovaném Ferdinandu Peroutkovi v Nové Pace. 

ČLENOVÉ SPOLKU
V roce 2018 působila Společnost Ferdinanda Peroutky ve svém plném složení, nicméně na podzim roku se Pavel Fischer stal senátorem parlamentu ČR a na počátku roku 2019 na své členství rezignoval. V roce 2019 Společnost projedná oslovení potenciální náhrady na uvolněné místo.  Ve věku 86 let zemřel 10. listopadu 2018 Jan Petránek, výrazná osobnost české žurnalistiky a někdejší člen Společnosti Ferdinanda Peroutky.

Aktuální složení členů Společnosti Ferdinanda Peroutky:

Martin Groman, předseda
Terezie Kaslová, místopředsedkyně
Jaroslava Vorlová, jednatelka
Vladimír Bako, kontrolor
Jan Bednář
Veronika Bednářová
Jan Dražan
Jiří Kánský
Libuše Koubská
Petr Pithart
Jindřich Šídlo

CENA FP ZA ROK 2018
Na konci roku 2018 jsme zvolili nositele Ceny FP za rok 2018 – stali se jimi redaktor magazínu Reportér Jaroslav Kmenta a redaktor týdníku Respekt Ondřej Kundra.

Výroční zpráva SFP za rok 2017 byla schválena členy spolku 4. 6. 2019. Součástí zprávy je také finanční rozvaha za rok 2018 a kontrolní zpráva za rok 2018.