Aktuality

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva Společnosti Ferdinanda Peroutky, spolek,

(IČO 27013499)

za rok 2015

Činnost spolku v roce 2015:

CENA F. PEROUTKY

Spolek předal v Nové budově NM 5. 2. 2015, jako obvykle k datu narození F. Peroutky (6. 2. 1895) Cenu FP pro rok 2014 Martinu Veselovskému za internetový projekt DVTV a Petru Třešňákovi za publicistiku v Respektu. Ocenění získali diplom, skleněnou plaketu a plnící pero od sponzora.

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY

1. 2. 2015 jsme otevřeným dopisem reagovali na vyjádření Miloše Zemana přednesené 27. 1. 2015 na konferenci Let My People Live! k 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi: „Jeden z největších českých novinářů F. Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem„Hitler je gentleman“.Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal:„Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“.(…) Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením?“

V následujících měsících se členové SFP opakovaně vyjádřili v médiích k této cause a vysvětlovali historická fakta i jejich kontext. Především se snažili uvést prezidentova slova na pravou míru. Terezie Kaslová následně prezidenta ČR žalovala o omluvu za jeho výše uvedený nepravdivý výrok

VEČER V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA

Spolek navázal spolupráci s Knihovnou Václava Havla, kde 25. února uskutečnil první diskusní večer s novináři oceněnými Cenou F. Peroutky. K debatě přijali pozvání letošní laureáti této ceny, Petr Třešňák a Martin Veselovský, i Peroutkova vnučka Terezie Kaslová, nebo novinář Jan Bednář, který se zabývá především Peroutkovou exilovou publicistikou. Večer streamem přenášela ČT24.

SETKÁNÍ U HROBU F. PEROUTKY

16. dubna 2015 jsme se Společností bratří Čapků pořádali vzpomínkové setkání u příležitosti výročí Peroutkova úmrtí (20. 4. 1978) na Vyšehradském hřbitově. Projev přednesl Jiří Peňás.

KONFERENCE NA STRŽI

Dne 28. března 2015 proběhla v Památníku Karla Čapka na Strži konference připomínající 120. výročí narození F. Peroutky. Příspěvky přednesli Radana Kolčavová, Libuše Koubská, Martin Groman a Terezie Kaslová (poslední tři členové Společnosti F.P.).

PŘIJETÍ NOVÝCH STANOV, VOLBA PŘEDSTAVITELŮ, NOVÝCH ČLENŮ SFP, LAUREÁTŮ CFP 2015

Dne 21. října 2015 jsme na schůzi v sídle spolku přijali nové stanovy, jimiž jsme transformovali bývalé o.s. na spolek dle OZ, zák. č.89/2012 Sb., abychom se v dalších letech (po přijetí zákona) mohli změnit na „spolek se statusem veřejné prospěšnosti“ dle předpokladu OZ. Také jsme přijali nový název spolku: Společnost Ferdinanda Peroutky, spolek.
Došlo i k volbě představitelů SFP podle nově přijatých stanov. Předsedou se stal Martin Groman, místopředsedkyní Terezie Kaslová, jednatelkou Jaroslava Vorlová a kontrolorem Vladimír Bako.

Členové poděkovali minulému předsedovi Jiřímu Kánskému za dlouholeté vedení spolku.

Na členství ve SFP rezignoval Jan Petránek, za nové členy byli přijati Petr Pithart a Jindřich Šídlo.

Na konci roku 2015 jsme zvolili nositele Ceny FP za rok 2015 – stali se jimi Marek Wollner z ČT a Luboš Dobrovský, předání Ceny FP proběhlo 4. února 2016 v prostorách DOX.

Výroční zpráva SFP za rok 2015 byla schválena členy spolku na schůzi 15. 6. 2016 v sídle spolku.

 

Příloha: Účetní bilance SFP za rok 2015