Aktuality

Otevřený dopis Sdružení Ferdinanda Peroutky prezidentu ČR Miloši Zemanovi

Vážený pane prezidente,

s nemilým překvapením jsme zaznamenali Vaše slova na konferenci při příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, kde jste mj. hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakým byl nástup nacismu a o jejich fascinaci „naprosto zrůdným učením“.

Jako ukázkový příklad jste si vybral muže, kterého, jak sám tvrdíte, si velmi vážíte. Ferdinanda Peroutku.

Ve svém projevu jste řekl: „Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“.“

Fascinace intelektuálů nacismem je velmi závažné téma. Bohužel jste si zvolil špatný příklad. Pátrání historika a publicisty Petra Zídka, stejně jako naše vlastní pátrání, ukazují, že jste Ferdinandu Peroutkovi přiřkl citace, které nenapsal.

Navíc, označit Ferdinanda Peroutku nepřímo jako člověka, který byl fascinován nacismem, je nehoráznou urážkou muže, který strávil druhou světovou válku v nacistických koncentračních táborech. Pravda, s krátkou přestávkou. To když ho nacisté převezli z koncentráku do Prahy a K. H. Frank a Emanuel Moravec mu nabídli svobodu: pokud se opět ujme vedení časopisu Přítomnost, ale v jejich službách.

Přiřkl jste fascinaci nacismem muži, který si zachoval mravní integritu a statečnost i v těchto tragických časech a nabídku odmítl, i za cenu návratu zpět do koncentračního tábora.

Ferdinanda Peroutku, celoživotního odpůrce totalit všeho druhu, nezlomili ani nacisté, ani komunisté.

Svými nepravdivými slovy, která jste přednesl na vysoce sledované, prestižní akci, přenášené živě Českou televizí, jste hrubě poškodil dobré jméno významné postavy českých dějin 20. století.

Pane prezidente, vyzýváme Vás, abyste doložil svá výše uvedená tvrzení. Pokud tak neučiníte, žádáme Vás, abyste se za svá slova o Ferdinandu Peroutkovi veřejně omluvil.

Ferdinand Peroutka není příkladem intelektuála, který by selhal v krizové situaci.

 

V Praze 1. února 2015

Za Sdružení Ferdinanda Peroutky

Jiří Kánský, předseda
Jaroslava Vorlová, jednatelka
Terezie Kaslová, členka a vnučka Ferdinanda Peroutky
Jan Petránek, člen
Vladimír Bako, člen
Libuše Koubská, členka
Margareta Vojtková, členka
Martin Groman, člen
Jan Dražan, člen a pravnuk Ferdinanda Peroutky